Kto korzysta z lokat bankowych

  • Posted on: 8 May 2015
  • By: admin

Ostatnio z lokat korzysta bardzo dużo osób, dlatego banki przykładają się do tego, aby zadbać jak najlepiej o klienta, który przychodzi w celu założenia sobie lokaty. Lokaty bankowe bardzo często nazywane są również depozytem bankowym, ponieważ klient tak naprawdę przekazuje w depozycie wybranemu bankowi jakąś określoną sumę pieniędzy. Ten depozyt bankowy jest inwestycją, której dokonuje klient wpłacający pieniądze do banku.

Dawniej lokaty bankowe miały trochę inny wygląd, ponieważ polegały na deponowaniu złota w różnorodnych bankach weneckich. Osoba, która powierzała złoto, w zamian otrzymywała dokument, który potwierdzał ilość zdeponowanego złota. Z czasem zmieniał się charakter tych lokat i obecnie ludzie wpłacają tam pieniądze, które na podstawie stałego oprocentowania mnożą się i w rezultacie pozwalają osiągnąć bardzo duże sumy pieniędzy. Lokata bankowa jest bardzo korzystne zarówno dla klienta, jak też dla banku. Bank z jednej strony bierze środki finansowe w depozyt od klientów, natomiast z drugiej strony udziela kredytów lub pożyczek i tym samym pożycza te pieniądze innym klientom. Zysk banku wynika z różnicy oprocentowania, jaka pojawia się między wpłaconym depozytem, a udzielonym kredytem. Przed podpisaniem ostatecznej umowy trzeba jeszcze zdecydować się na rodzaj tej lokaty.

Klienci mogą przede wszystkim wybierać spośród lokat terminowych oraz jednorazowych. Lokatami krótkoterminowymi są takie, której termin nie przekracza jednego okresu roku, czyli mogą być one założone na przykład na trzy, sześć, dziewięć albo dwanaście miesięcy. Długoterminowymi będą natomiast te, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok, jednak ten czas zazwyczaj nie przekracza sześciu lat. Oprócz tego wyróżnia się jeszcze lokaty jednorazowe oraz odnawialne. Lokata jednorazowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu, natomiast w przypadku lokaty odnawialnej, zostaje ona automatyczne przedłużana zaraz po jej zakończeniu. Przed podpisaniem umowy z bankiem, trzeba zapoznać się z wszystkimi typami lokat i wtedy wybrać dla siebie tę najodpowiedniejszą.

Oprocentowanie lokat jest bardzo różne, dlatego należy barć je pod uwagę podczas wyboru najlepszych ofert. Jednak należy je dobrze przeliczyć aby wiedzieć, jaki zysk uzyskamy często jest podawane w skali roku, dlatego jeżeli lokata jest na krótki okres, zarobimy na niej mniej.