Rodzaje kredytu gotówkowego.

  • Posted on: 7 July 2015
  • By: admin

Tak jak prawie każdy rodzaj kredytu tak i kredyt gotówkowy możemy podzielić na kilka rodzajów.

Kredyt gotówkowy ze względu na rodzaj możemy podzielić na kredyt otrzymywany w formie gotówkowej czyli pieniążki odbieramy do rąk własnych. Drugim rodzajem kredytu gotówkowego jest kredyt w postaci pieniędzy przelewanych bezpośrednio na rachunek bankowy. Obecnie chyba największy odsetek kredytów gotówkowych przelewany jest na rachunek rozliczeniowy. Jak wiadomo kredyt gotówkowy jest udzielany przez banki na dowolny cel. Nie ma potrzeby dokumentowania dokonanego zakupu i przedstawiania faktur w banku. Wyjątek tu stanowi kredyt z promocyjnym oprocentowaniem na określony cel. Celem może być na przykład remont domu. Korzystając wtedy z promocyjnej oferty banku musimy wykazać poprzez dokumenty, że otrzymane pieniądze przeznaczyliśmy na wskazany cel.

Jako formę zabezpieczenia kredytu banki proponują kilka opcji. Jest na przykład weksel in blanco, zabezpieczenie w postaci poręczenia majątkowego innych osób tak zwanych żyrantów. Jeszcze jednym rodzajem zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego jest dla banku ubezpieczenie kredytu od niemożności ego spłacenia w sytuacjach takich jak śmierć , choroba, wypadek, utrata pracy. Każdorazowo ubiegając się o kredyt gotówkowy należy wypełnić wniosek kredytowy.

Generalnie rzecz biorąc każdy rodzaj kredytu gotówkowego jest przeznaczony na cele konsumpcyjne. Jeśli posiadamy konto w danym banku bardzo często taki kredyt uzyskamy bez żadnych zabezpieczeń wtedy, gdy jesteśmy dla banku wiarygodnym i wypłacalnym klientem. Ciekawą formą dla osób posiadających rachunek rozliczeniowo oszczędnościowy jest opcja ubiegania się o tak zwany limit kredytowy na koncie. Systematyczne co miesięczne wpływy są dla banku gwarancja i pozwala on na zaciągnięcie kredytu w ramach swego konta w ustalonym wcześnie limicie kredytowym. Jeszcze innym rodzajem kredytu gotówkowego będzie karta kredytowa. Z opcji karty kredytowej można skorzystać w zupełnie dowolnym dla siebie momencie. Limit na karcie kredytowej jest wcześniej zatwierdzany przez bank. Kredyt gotówkowy przyznany do karty jest bez opłat, natomiast bank pobiera opłaty za prowadzenie naszej karty kredytowej.