Formularz informacyjny kredytu.

  • Posted on: 26 July 2017
  • By: admin

Każda instytucja finansowa typu bank, skok, czy też firma, która udziela pożyczek i kredytów, przed zawarciem umowy kredytowej przekazuje specjalny formularz informacyjny. Jest on bardzo ważny, gdyż między innymi to właśnie w takim formularzu zawarte są informacje odnośnie weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Co jeszcze warto wiedzieć o takim formularzu? W formularzu znajdziemy wiele informacji, które będą dla nas bardzo ważne. Niektóre dane jakie są w nim zawarte powinny być dokładnie przeanalizowane przez kredytobiorcę. W taki formularzu znajdzie się między innymi informacja odnośnie wszystkich kosztów jakie będziemy musieli ponieść od przyznanego nam kredytu. W wyjątkowych sytuacjach formularz może być przesłany po zawarciu umowy kredytowej. Takiego formularza nie muszą otrzymywać osoby, które biorą kredyt na potrzeby działalności przedsiębiorstwa. Taka osoba według prawa cywilnego nie jest konsumentem, a to właśnie konsumentom banki i instytucje finansowe mają obowiązek przekazać formularz informacyjny.

Co musi się znaleźć w formularzu informacyjnym.

W formularzu informacyjnym powinny znaleźć się dane zarówno kredytobiorcy jak i kredytodawcy, lub ewentualnych pośredników jeżeli tacy istnieją. W formularzu należy wskazać na jaki okres obowiązuje umowa kredytowa, a także jaka jest stopa oprocentowania kredytu i sposób jej ustalania. W formularzu musi znaleźć się również całkowita kwota kredytu, a także sposób w jaki środki zostaną wypłacone kredytobiorcy. Bank powinien również wskazać jaka będzie całkowita kwota jaką trzeba będzie spłacić, czyli suma pożyczonego kapitału i wszystkie koszta kredytu łącznie z odsetkami. Ważne jest, aby była podana stopa oprocentowania długu, który będzie przeterminowany, a także jakie opłaty czekają kredytobiorcę, kiedy dojdzie do windykacji jego zaległości. Bank ma obowiązek podać czy jest konieczne zawarcie dodatkowych umów, a także jakie będą skutki braku płatności zobowiązania na czas. Wszelkie informacje odnośnie kredytobiorcy banki przekazują do Biura Informacji Kredytowej. Jest to ważne dla instytucji kredytowych, które będą miały do czynienia z danym kredytobiorcą. Na podstawie informacji w BIK mogą sprawdzić, czy spłacił swoje zobowiązania i czy zawsze robił to w terminie.