Ocena rynku kredytowego na rok 2018

  • Posted on: 16 February 2018
  • By: admin

Bieżąca ocena funkcjonowania rynku kredytowego umożliwia lepsze podejmowanie decyzji o ewentualnym podjęciu pożyczki gotówkowej. Kredytobiorcy, szczególnie w perspektywie długoterminowej powinni rozpoznawać błyskawicznie pozytywne zmiany prawne, technologiczne, czy działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie kształtowania stóp procentowych. Artykuł to mini poradnik odnoszący się do powyższych zagadnień, a także przegląd zalet i wad rynku kredytowego na rok 2018, który powstał dzięki pomocy tego portalu:
ulicafinansowa.pl.

Ograniczenie elastyczności rynku kredytowego z korzyścią dla kredytobiorcy
Przez ostatnie zmiany prawne dotyczące znaczącego ograniczenia kosztów pozaodsetkowych w umowach kredytowych branża oczyściła się z wielu nierentowych i można przypuszczać nieuczciwych podmiotów finansowych. W ostatnich latach rynek kredytowy został zdominowały przez niesamowicie drogie kredyty gotówkowe, czy podejrzane chwilówki, w których wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) przekraczał nawet 3000%. W aktualnym standardzie funkcjonowania firm pożyczkowych RRSO to mniej więcej 15 – 30%. RRSO zależy głównie od stóp procentowych i standaryzowanych opłat dodatkowych, głównie prowizji. Firmy pożyczkowe nie naliczają już dziwnych kwot, np. za dojazd do klienta, czy rozpatrzenie wniosku, bo to niemożliwe z nowymi warunkami kształtowania kosztów pozaodsetkowych. W 2018 roku nie zapłacisz za kredyt gotówkowy więcej niż wynosi jego wartość. Przykład? Przy zaciąganiu kredytu na poziomie 3000 złotych nie zapłacisz więcej niż 6000 złotych. To gwarantuje większe bezpieczeństwo rynku kredytowego, szczególnie interesów kredytobiorców. Niestety 2018 rok nie jest korzystny dla zarabiania na tzw. pożyczkach społecznościowych. Wielu inwestorów indywidualnych korzystało z pożyczek społecznościowych, aby podnieść stopy zwrotu z inwestycji. Na tym rynku funkcjonują już wyłącznie zarejestrowane podmioty. Z jednej strony to znowu większe bezpieczeństwo kredytobiorców, a z drugiej ograniczenie całkiem dochodowego sektora inwestycji indywidualnych.

Likwidacja oddziałów stacjonarnych i przechodzenie kredytów do internetu
Rynek kredytowy w 2018 jest mało elastyczny pod względem prawnym i tak naprawdę ekonomicznym. Restrukturyzacja to słowo kluczowe dla większości instytucji finansowych, które zmieniają układ działalności ze stacjonarnego na mobilny, multimedialny. Utrzymywanie oddziałów stacjonarnych po prostu się nie opłaca, bo warunki udzielania pożyczek gotówkowych są praktycznie identyczne dla całej branży. Teraz konkurencyjność wynika w dużym stopniu z jakości obsługi klienta, z szybkości rozpatrywania wniosków, z łatwości porównywania kredytów gotówkowych.

Pozytywna ocena i dobre perspektywy rozwoju rynku kredytowego
Wprowadzane stopniowo zmiany na rynku kredytowym dają duże nadzieje kredytobiorcom. Rynek kredytowy w Polsce jest już bardzo bezpieczny, z drugiej strony mało elastyczny pod kątem prawno – ekonomicznym (ograniczenie stóp zwrotu dla instytucji finansowych). Banki detaliczne nie inwestują w mocno ryzykowne instrumenty notowane na giełdach papierów wartościowych w skali międzynarodowej. Przepisy wyraźnie nakazują spełnienie wielu obowiązków kredytodawcom przed udzieleniem kredytu gotówkowego. Do tego dochodzi obowiązek monitorowania dochodu, a zatem pożyczek krótkoterminowych nie przekazuje się osobom, które nie poradzą sobie w praktyce z ich spłatą. To bardzo dobra, racjonalna praktyka dalszego pozytywnego rozwoju całego sektora. Co myślisz o zagadnieniu i czy zgadzasz się z przedstawionymi założeniami?