Cykl życia inwestora indywidualnego

  • Posted on: 8 November 2019
  • By: admin

Inwestor indywidualny to najczęściej dobrze zarabiający mężczyzna doceniający niezależność ekonomiczną i potrzebę podejmowania ryzyka finansowego. Potrzeby inwestora indywidualnego zmieniają się wraz z wiekiem, co jest bardzo ciekawym zagadnieniem. W Polsce stopa oszczędności poprawia się regularnie od ostatniego kryzysu finansowego, ale nie osiągnęła jeszcze poziomów międzynarodowych. To raczej niska wartość, ale z potencjałem dynamicznego wzrostu.

Jak zmieniają się nawyki inwestorów indywidualnych?

To oznacza, że wiele gospodarstw stać nie tylko na bieżące potrzeby, ale na oszczędzanie, a co za tym idzie inwestowanie. Nie ma bowiem bezpiecznego inwestowania bez własnych nadwyżek finansowych. Pierwszy etap życia inwestora dotyczy podjęcia pracy zarobkowej, dość stabilnej, co umożliwia podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji. W tym okresie obniża się skłonność do oszczędzania, a wzrasta motywacja do gry na giełdzie, na Forex, po prostu do spekulacji. Czas rozwoju zawodowego warto przeznaczyć na bardziej ryzykowne decyzje. Nawet przy sporych stratach dają naukę i doświadczenie. Po ustabilizowaniu życia rodzinnego większość inwestorów indywidualnych zmienia nawyki i przedstawia się na długoterminowe lokaty bankowe, obligacje korporacyjne, samorządowe, na akcje spółek dywidendowych. Długi termin oszczędzania ogranicza jednak cykl koniunkturalny i kryzysy finansowe. Inwestor powinien zachować poduszkę bezpieczeństwa na lokatach bankowych, aby mówić wykupić akcje po wystąpieniu kryzysu właśnie. Takie momenty zdarzają się 2-3 razy na przestrzeni całego życia, co jest wartością samą w sobie.

Uniwersalny model rozwoju inwestora indywidualnego

Ostatni cykl życia inwestora indywidualnego to wykorzystanie oszczędności, realizacja marzenia o dochodzie pasywnym. U niektórych inwestorów ze względu na dobre decyzje cykl życia może się skrócić. Wiele osób generuje porządne dochody pasywne już po przekroczeniu trzydziestego roku życia. Ogólna idea rozwoju inwestycyjnego sprawdza się w każdym przypadku, a całkowita rezygnacja z najbezpieczniejszych lokat bankowych po prostu nie wchodzi w grę. Najważniejsze informacje o charakterystyce inwestowania publikuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).