rzeczywista roczna stopa procentowa

Kredyty konsumenckie.

  • Posted on: 4 January 2019
  • By: admin

Czym jest i na jakiej zasadzie działa kredyt konsumencki. Kredytem konsumenckim, określamy kredyt jaki kredytodawca udziela konsumentowi. Może go udzielić w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na prywatny cel, który w żaden sposób nie wiąże się z działalnością zawodową lub gospodarczą konsumenta. W Polsce kredyt konsumencki reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku. Jest to ustawa ok kredycie konsumenckim. W ustawie znajdują się prawa i obowiązki jakie mają obydwie strony w kredycie konsumenckim.