kredyty

Kto może wziąć kredyt.

  • Posted on: 15 December 2015
  • By: admin

Kredyt może być brany przez różne osoby, w różnym celu. Może być to osoba fizyczna, jak też osoba, która nie posiada osobowości prawnej. W zależności od tego, która z osób ubiega się o kredyt ich prawa i obowiązku są nieco inne. Coraz więcej osób decyduje się na wzięcie kredytu gotówkowego. Przed wybraniem najlepszej oferty warto sprawdzić co oferują nam banki i na jakich warunkach. Zawsze umowa kredytu zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy kredytodawcę, który udziela nam tego kredytu, zaś z drugiej jest kredytobiorca, który się o ten kredyt starał.